0/100
Mega Man: Dr. Wily's Revenge
Платформы:
3DS, GB
Дата выхода:
26 июля 1991
Дата выхода 3DS:
15 сентября 2011
Дата выхода GB:
26 июля 1991
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Мультиплеер:
Нет
Сайт:
Создатели:
Etsuko Taniguchi, Hayato Kaji, Keiji Inafune, Makoto Tomozawa, Masashi Kato, Masatsugu Shinohara, Miki Kijima, Tokuro Fujiwara
Магазины:
Теги:
action, arcade, platformer, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев