0/100
New Super Mario Bros. Mii
Состояние:
Разработка приостановлена
Платформы:
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Мультиплеер:
Wi-Fi (4)
Сайт:
Создатели:
Daiki Iwamoto, Hiroyuki Kimura, Mahito Yokota, Masanobu Sato, Masataka Takemoto, Ryutaro Kanno, Shigeyuki Asuke, Shiho Fujii, Takashi Tezuka
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев