0/100
Jumping Flash! 2
Платформы:
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Возрастной рейтинг:
С 10 лет
Мультиплеер:
Нет
Сайт:
Создатели:
Junichiro Ueno, Kazuma Shirasaki, Kazuya Sakamoto, Koji Tada, Shuji Nomaguchi, Shuji Nomaguchi, Takashi Katano, Takeo Miratsu, Tetsuji Yamamoto, Toshimitsu Odaira, Yoshiaki Toratani, Yukihito Morikawa
Магазины:
Теги:
console, controller, memory, multiplayer, planet
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев