0/100
Dragon's Dogma Quest

Новости о Dragon's Dogma Quest

4
Платформы:
Дата выхода:
19 декабря 2013
Дата выхода PS Vita:
19 декабря 2013
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Мультиплеер:
Интернет
Сайт:
Создатели:
''Dark Arisen'' only, =, =, Bingo Morihashi, Daigo Ikeno, DDDAstaff, DDDAstaff, efn, efn, Haruo Murata, Hideaki Itsuno, Hiroyuki Kobayashi, Inon Zur, Kento Kinoshita, Makoto Ikehara, Masayoshi Ishi, Minae Matsukawa, name, name, Rei Kondoh, Tadayoshi Makino, Yoichiro Ikeda, Yoshiharu Nakao
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев