95/100

Новости о The Legend of Zelda: Majora's Mask

3

Статьи о The Legend of Zelda: Majora's Mask

2
Платформы:
Дата выхода:
27 апреля 2000
Дата выхода N64:
17 ноября 2000
Дата выхода GameCube:
17 ноября 2000
Дата выхода Wii:
27 апреля 2000
Дата выхода Wii U:
27 апреля 2000
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Сайт:
Создатели:
Eiji Aonuma, Koji Kondo, Mitsuhiro Takano, Shigeru Miyamoto, Shigeru Miyamoto, Takaya Imamura, Yoshiaki Koizumi, Yoshiaki Koizumi, Yusuke Nakano
Магазины:
Теги:
action, adventure, singleplayer
Оценка пользователей 8/10
Загрузка комментариев