72/100

Новости о Fire Emblem Heroes

1
Платформы:
Дата выхода:
2 февраля 2017
Дата выхода iOS:
2 февраля 2017
Дата выхода Android:
2 февраля 2017
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Создатели:
Hideki Konno, Hiroki Morishita, Kouhei Maeda, Kouhei Maeda, Kouta Nakamura, Mai Kusakihara, Masahiro Higuchi, Ryo Watanabe, Satoko Kurihara, Shingo Matsushita, Yu Sasaki, Yuji Ohashi, Yusuke Kozaki, Yuu Ohshima
Магазины:
Теги:
role-playing, simulation
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев