0/100
Платформы:
PC
Дата выхода:
14 декабря 2009
Дата выхода PC:
14 декабря 2009
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Hirofumi Taniguchi, Hiroshi Tamawari, Junko Kawano, Junko Kawano, Kazumi Kitaue, Mayuko Kageshita, Miki Higashino, Tappy Iwase, Yoshitaka Murayama
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев