68/100
The Rub Rabbits!
Платформы:
NDS
Дата выхода:
20 октября 2005
Дата выхода NDS:
20 октября 2005
Разработчики:
Издатели:
Мультиплеер:
Есть
Сайт:
Создатели:
Emiko Sunaga, Masahiro Kumono, Nanako Yarimizu, Naofumi Hataya, Takako Nagase, Takumi Yoshinaga, Tomoko Sasaki, Yoshihiko Toyoshima
Теги:
exclusive, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев