0/100
Zaxxon's Motherbase 2000
Платформы:
Дата выхода:
14 июля 1995
Дата выхода SEGA 32X:
14 июля 1995
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Emi Kurabayashi, Hiroshi Aso, Kiyoshi Fujita, Makoto Nakamura, Masami Yitsuse, Masanori Sato, Naoshi Kunisawa, Shinya Izumi, Takeshi Niimura, Tooru Kujirai, Toshikazu Nagasato, Yuichiro Kuroda, Yuzi Yamashita
Теги:
exclusive, multiplayer, singleplayer, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев