0/100
Платформы:
Дата выхода:
17 декабря 1993
Дата выхода iOS:
17 декабря 1993
Дата выхода Wii:
17 декабря 1993
Дата выхода Wii U:
17 декабря 1993
Дата выхода PC:
17 декабря 1993
Дата выхода SNES:
17 декабря 1993
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Hayato Kaji, Kazunori Tazaki, Keiji Inafune, Keiji Inafune, Keiji Inafune, Keiji Kubori, Kouichiro Nakamura, Makoto Tomozawa, Masayoshi Kurokawa, Setsuo Yamamoto, Sho Tsuge, Sho Tsuge, Tatsuya Yoshikawa, Tokuro Fujiwara, Toshihiko Horiyama, Yoshinori Takenaka, Yuki Iwai, Yuko Takehara
Теги:
singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев