0/100
Gunbird
Платформы:
Дата выхода:
15 декабря 1995
Дата выхода Nintendo Switch:
15 декабря 1995
Дата выхода Sega Saturn:
15 декабря 1995
Дата выхода PC:
15 декабря 1995
Дата выхода PS:
15 декабря 1995
Дата выхода PS3:
15 декабря 1995
Дата выхода PS Vita:
15 декабря 1995
Дата выхода PSP:
15 декабря 1995
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Emi Taniguchi, Hidenori Kamioka, Hideyuki Oda, Hirofumi Nakamura, Hyoue Ogawa, Ikuya Yoshida, Junichi Niwa, Keisuke Takagi, Naozumi Yorichika, Norikazu Takemori, Seiki "SSS" Sato, Shin Nakamura, Shiori Saito, Toshinori Sugita, Wataru Yamazaki, Yoko Tsukagoshi, Yoshifumi Yamada
Теги:
co-op, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев