0/100
Metal Gear 2: Solid Snake
Платформы:
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Hideo Kojima, Hideo Kojima, Hideo Kojima, Isao Akada, Kazuhiko Uehara, Masahiro Ikariko, Mutsuhiko Izumi, Shuko Iwamoto, Tae Yabu, Tomohiro Nishio, Tomoya Tomita, Toshinari Oka, Tsuyoshi Sekito, Yuji Takenouchi, Yuko Kurahashi
Теги:
metal, snake
Оценка пользователей 10/10
Загрузка комментариев