75/100
Yakuza

Новости о Yakuza

16

Статьи о Yakuza

1
Платформы:
PS2
Дата выхода:
8 декабря 2005
Дата выхода PS2:
8 декабря 2005
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Мультиплеер:
Нет
Сайт:
Создатели:
Daisuke Sato, Kazuhisa Hasuoka, Masayoshi Soken, Masayoshi Yokoyama, Ryuta Ueda, Seishu Hase, Tetsuya Kaku, Toshihiro Nagoshi, Toshihiro Nagoshi
Оценка пользователей 10/10
Загрузка комментариев