98/100

Новости о SoulCalibur

2

Статьи о SoulCalibur

1
Платформы:
Дата выхода:
30 июля 1998
Дата выхода Sega Dreamcast:
8 сентября 1999
Дата выхода iOS:
30 июля 1998
Дата выхода Android:
30 июля 1998
Дата выхода Xbox 360:
30 июля 1998
Дата выхода Xbox One:
30 июля 1998
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Мультиплеер:
Hot-Seat (2)
Сайт:
Создатели:
Akitaka Tohyama, Hideki Tobeta, Hiroaki Yotoriyama, Jin Okubo, Junichi Nakatsuru, Ryoichi Ban, Shinobu Nimura, Takanori Otsuka, Tetsuya Akatsuka, Tsuyoshi Kiuchi, Yasuhiro Noguchi, Yoshihiro Nakagawa, Yoshihito Yano, Yoshitaka Tezuka
Магазины:
Теги:
2 players
Оценка пользователей 10/10
Загрузка комментариев