78/100
Boktai 2: Solar Boy Django
Платформы:
GBA
Дата выхода:
22 июля 2004
Дата выхода GBA:
22 июля 2004
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Мультиплеер:
Нет
Создатели:
Akihiro Honda, Hideo Kojima, Ikuya Nakamura, Ikuya Nakamura, Juntaro Saito, Kazuki Muraoka, Masashi Watanabe, Nobuko Toda, Norihiko Hibino, Shuichi Kobori, Waichiro Ozaki
Теги:
exclusive, multiplayer, singleplayer, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев