85/100
Платформы:
Дата выхода:
20 апреля 2005
Дата выхода GameCube:
20 апреля 2005
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Мультиплеер:
Нет
Сайт:
Создатели:
Atsushi Yoshida, Hitoshi Yamagami, Kanako Teramae, Ken Yokoyama, Masayuki Horikawa, Naoko Mitome, Saki Haruyama, Senri Kita, Taeko Kaneda, Toru Narihiro, Yoshito Hirano
Теги:
exclusive, singleplayer, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев