0/100

Новости о Final Fantasy XI: Seekers of Adoulin

1
Платформы:
Дата выхода:
26 марта 2013
Дата выхода PC:
26 марта 2013
Дата выхода Xbox 360:
26 марта 2013
Дата выхода PS2:
26 марта 2013
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Мультиплеер:
Интернет
Сайт:
Создатели:
Akihiko Matsui, Akihiko Matsui, Hiromichi Tanaka, Hiromichi Tanaka, Ken Narita, Koichi Ishii, Koichi Ogawa, Kumi Tanioka, Masato Kato, Mizuki Ito, Naoshi Mizuta, Nobuaki Komoto, Nobuaki Komoto, Nobuo Uematsu, Ryosuke Aiba
Оценка пользователей 9/10
Загрузка комментариев