Mario & Sonic at the Sochi 2014 Olympic Winter Games

55/100

Рецензии на Mario & Sonic at the Sochi 2014 Olympic Winter Games

1

Новости о Mario & Sonic at the Sochi 2014 Olympic Winter Games

1

Статьи о Mario & Sonic at the Sochi 2014 Olympic Winter Games

1
Платформы:
Дата выхода:
8 ноября 2013
Дата выхода Wii U:
8 ноября 2013
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Сайт:
Создатели:
Chihiro Aoki, Eigo Kasahara, Hideaki Kobayashi, Hiroshi Kanazawa, Hiroshi Miyamoto, Jun Senoue, Ken Inaoka, Mitsuharu Fukuyama, Mitsuru Takahashi, Naofumi Hataya, Naohiro Hirao, Nobuya Ohashi, Sega Digital Studio, Tadashi Kinukawa, Takamichi Nitta, Takehiro Ishida, Toyokazu Nonaka, Yuri Fukuda, Yutaka Minobe
Магазины:
Теги:
exclusive, true exclusive
Оценка пользователей 7/10
Загрузка комментариев