0/100
Tales of Phantasia: Narikiri Dungeon
Платформы:
GBA, GBC
Дата выхода:
10 ноября 2000
Дата выхода GBA:
10 ноября 2000
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Сайт:
Создатели:
Kenichi Suzuki, Kosuke Fujishima, Motoi Sakuraba, Noshin Shinmen, Shigeru Yokoyama, Shinichiro Okamoto, Shinji Tamura, Toshiki Aida
Теги:
exclusive, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев