63/100
Atelier Iris 3: Grand Phantasm
Платформы:
PS2
Дата выхода:
29 июня 2006
Дата выхода PS2:
29 июня 2006
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Сайт:
Создатели:
Jun Futaba, Kazushige Masuda, Kazushige Masuda, Ken Nakagawa, Tadanobu Inoue, Teruo Akaike, Tomohiko Yoshida, Yasuhiro Nakai, Yuji Higuchi, Yuko Tsujita
Теги:
exclusive, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев