76/100
Paper Mario: Color Splash

Рецензии на Paper Mario: Color Splash

1

Новости о Paper Mario: Color Splash

1
Платформы:
Дата выхода:
7 октября 2016
Дата выхода Wii U:
7 октября 2016
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Сайт:
Создатели:
Fumihiro Isobe, Junya Kadono, Kensuke Tanabe, Masahiko Nagaya, Naohiko Aoyama, Shigemitsu Goto, Shingo Igata, Takeru Kanazaki, Taro Kudo, Taro Kudo, Yukio Morimoto
Магазины:
Теги:
exclusive, true exclusive
Оценка пользователей 7/10
Загрузка комментариев