73/100
Super Mario Maker for Nintendo 3DS

Новости о Super Mario Maker for Nintendo 3DS

1
Платформы:
3DS
Дата выхода:
1 декабря 2016
Дата выхода 3DS:
1 декабря 2016
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Сайт:
Создатели:
Arisa Hosaka, Asuka Hayazaki, Hirotake Ohtsubo, Hiroyuki Kimura, Kenta Usui, Koji Kondo, Mari Shibata, Naoto Kubo, Nobuo Matsumiya, Shigefumi Hino, Takashi Tezuka, Yosuke Oshino
Магазины:
Теги:
side-scrolling
Оценка пользователей 9/10
Загрузка комментариев