Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light

0/100
Fire Emblem: Shadow Dragon and the Blade of Light
Платформы:
NES
Дата выхода:
20 апреля 1990
Дата выхода NES:
20 апреля 1990
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Gunpei Yokoi, Hirokazu Tanaka, Keisuke Terasaki, Naotaka Ohnishi, Saotshi Machida, Shouzou Kaga, Shouzou Kaga, Toru Osawa, Toshitaka Muramatsu, Yuka Tsujiyoko
Теги:
battle, escape, fire, hero, knight, magic, princess, sword, treasure
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев