0/100
Платформы:
Дата выхода:
5 декабря 2002
Дата выхода Xbox:
5 декабря 2002
Разработчики:
Издатели:
Сайт:
Создатели:
Akihiro Yoshida, Kazuma Kaneko, Kazunori Sakai, Kenichi Tsuchiya, Kouji Okada, Masaki Kurokawa, Nobutaka Shimizu, Takahiro Ogata, Yasuomi Umetsu, Yumiko Kurihara, Yutaka Toyama
Теги:
exclusive, true exclusive
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев