81/100
Monster Hunter Stories
Платформы:
Дата выхода:
8 октября 2016
Дата выхода 3DS:
8 октября 2016
Дата выхода iOS:
25 сентября 2018
Дата выхода Android:
8 сентября 2017
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Сайт:
Создатели:
Akihito Kadowaki, Hironobu Takeshita, Hiroshi Ito, Kaname Fujioka, Kenji Oguro, Kenji Oguro, Manami Oishi, Masato Inamochi, Natsuki Shiozawa, Takahiro Kawano, Tomoyuki Hosokawa, Toshihiko Honda, Yugo Togawa
Магазины:
Теги:
action, adventure, role-playing
Оценка пользователей 10/10
Загрузка комментариев