79/100
Soul Caliber
Платформы:
Дата выхода:
30 июля 1998
Дата выхода Android:
30 июля 1998
Дата выхода iOS:
30 июля 1998
Дата выхода Sega Dreamcast:
30 июля 1998
Дата выхода Xbox 360:
30 июля 1998
Разработчики:
Издатели:
Возрастной рейтинг:
С 13 лет
Создатели:
Akitaka Tohyama, Hiroaki Yotoriyama, Jin Okubo, Junichi Nakatsuru, Ryoichi Ban, Shinobu Nimura, Tetsuya Akatsuka, Tsuyoshi Kiuchi, Yasuhiro Noguchi, Yoshihiro Nakagawa, Yoshihito Yano, Yoshitaka Tezuka
Теги:
console
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев