93/100
Soul Caliber 2
Платформы:
Дата выхода:
5 июля 2002
Дата выхода GameCube:
5 июля 2002
Дата выхода PS2:
5 июля 2002
Дата выхода PS3:
5 июля 2002
Дата выхода Xbox 360:
5 июля 2002
Дата выхода Xbox:
5 июля 2002
Издатели:
Возрастной рейтинг:
С 13 лет
Создатели:
Asuka Sakai, Hiroaki Yotoriyama, Jin Okubo, Junichi Nakatsuru, Junichi Takagi, Rio Hamamoto, Ryoichi Ban, Ryuichi Takada, Shinobu Nimura, Yoshihiro Nakagawa, Yoshihito Yano, Yoshitaka Tezuka
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев