0/100
Dead or Alive Xtreme 3: Venus
Платформы:
Дата выхода:
24 марта 2016
Дата выхода PS Vita:
24 марта 2016
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Kazuhiro Nishimura, Takayuki Saga, Tsuyoshi Iuchi, Yohei Shimbori, Yosuke Hayashi
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев