Final Fantasy XII International Zodiac Job System

0/100
Final Fantasy XII International Zodiac Job System
Платформы:
PS2
Дата выхода:
9 августа 2007
Дата выхода PS2:
9 августа 2007
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Akihiko Yoshida, Daisuke Watanabe, Hayato Matsuo, Hideo Minaba, Hiroshi Minagawa, Hiroyuki Ito, Hiroyuki Ito, Hiroyuki Ito, Hitoshi Sakimoto, Isamu Kamikokuryo, Masaharu Iwata, Miwa Shoda, Takashi Katano, Yasumi Matsuno
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев