0/100
Great Detective Pikachu
Платформы:
3DS
Дата выхода:
3 февраля 2016
Дата выхода 3DS:
3 февраля 2016
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Haruka Utsui, Hiroyuki, Hitoshi Yamagami, Jun Kanda, Katsunori Orimoto, Masataka Hata, Tomofusa Shimamura, Tomokazu Ohara
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев