75/100
Kessen
Платформы:
PS2
Дата выхода:
4 марта 2000
Дата выхода PS2:
4 марта 2000
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Fumito Kozutsumi, Fumito Kozutsumi, Ichiro Yasuda, Masahiko Sugahara, Norimitsu Komine, Tachiki Kanda, Takao Sakai, Yōichi Wada
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев