0/100
Robotics;Notes

Статьи о Robotics;Notes

1
Платформы:
Дата выхода:
28 июня 2012
Дата выхода PS3:
28 июня 2012
Дата выхода PS Vita:
28 июня 2012
Дата выхода Xbox 360:
28 июня 2012
Разработчики:
5pb
Издатели:
5pb
Создатели:
Chiyomaru Shikura, Makoto Ishiwata, Naotaka Hayashi, Takeshi Abo, Tatsuya Matsubara, Tomonori Fukuda, Toshihiko Kajioka
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев