0/100
Yakuza 6
Платформы:
PS4
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Chihiro Aoki, Hidenori Shoji, Hiroyuki Sakamoto, Kazunobu Takeuchi, Kazunori Nakamura, Masayoshi Yokoyama, Megumi Hatanaka, Mitsuhiro Shimano, Saori Yoshida, Tsuyoshi Furuta, Yasuaki Uehara, Yoshinori Sakamoto, Yuri Fukuda
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев