0/100
Mega Man 4
Платформы:
Дата выхода:
6 сентября 2011
Дата выхода PS3:
6 сентября 2011
Дата выхода PSP:
6 сентября 2011
Дата выхода PS Vita:
6 сентября 2011
Разработчики:
Возрастной рейтинг:
С 10 лет
Создатели:
Hayato Kaji, Kazunori Tazaki, Keiji Inafune, Keiji Inafune, Minae Fujii, Minae Saito, S. Kobashi, Tadashi Kuwana, Tokuro Fujiwara, Yoshinori Takenaka, Yoshinori Takenaka
Магазины:
Теги:
console, controller, dodge, japan, memory, multiplayer, run, terror, versus
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев