0/100
Cocoron
Платформы:
NES
Дата выхода:
3 мая 1991
Дата выхода NES:
3 мая 1991
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Akihito Ohta, Akira Kitamura, Kiyoshi Utata, Shinichi Yoshimoto, Takashi Tateishi, Takehiko Tamada, Tsukasa Chibana, Yoshiji Yokoyama
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев