0/100
Платформы:
PS4
Разработчики:
Возрастной рейтинг:
С 10 лет
Создатели:
Akihiro Taguchi, Ashif Hakik, JP, Katsuyuki Kanetaka, Katsuyuki Kanetaka, NA, Nobukazu Ohta, Soichi Terada, Toshio Fukui, Toshitake Tsuchikura
Магазины:
Теги:
explosions, simple
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев