0/100
Final Fantasy XV: Episode Ignis
Платформы:
Дата выхода:
13 декабря 2017
Дата выхода PC:
13 декабря 2017
Дата выхода PS4:
13 декабря 2017
Дата выхода Xbox One:
13 декабря 2017
Разработчики:
Издатели:
Возрастной рейтинг:
С 13 лет
Создатели:
Akiko Ishibashi, Hajime Tabata, Isamu Kamikokuryo, Kazushige Nojima, Saori Itamuro, Shinji Hashimoto, Takumi Nishida, Tetsuya Nomura, Tomohiro Hasegawa, Yoko Shimomura, Yusuke Naora
Теги:
city
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев