0/100
Double Dragon
Платформы:
Дата выхода:
1 августа 1987
Дата выхода Wii:
1 августа 1987
Дата выхода 3DS:
1 августа 1987
Дата выхода Wii U:
1 августа 1987
Дата выхода PC:
1 августа 1987
Дата выхода PS3:
1 августа 1987
Дата выхода PSP:
1 августа 1987
Дата выхода PS Vita:
1 августа 1987
Дата выхода Atari ST:
1 августа 1987
Дата выхода PS4:
1 августа 1987
Дата выхода Atari 7800:
1 августа 1987
Дата выхода Xbox 360:
1 августа 1987
Дата выхода Atari Lynx:
1 августа 1987
Дата выхода NES:
1 августа 1987
Дата выхода Sega Master System:
1 августа 1987
Дата выхода Nintendo Switch:
1 августа 1987
Дата выхода GB:
1 августа 1987
Дата выхода GBA:
1 августа 1987
Дата выхода Atari 2600:
1 августа 1987
Дата выхода Amiga:
1 августа 1987
Дата выхода Sega Genesis:
1 августа 1987
Разработчики:
Издатели:
Возрастной рейтинг:
С 13 лет
Создатели:
Akemi Tasaki, Hideki Kaneda, Hiroshi Satoh, Kazunaka Yamane, Koji Kai, Kumiko Mukai, Masato Shiroto, Misae Nakaya, Mizuho Yama, Nari Nishimura, Shinichi Saito, Shinichi Saito, Tomoyasu Koga, Tradewest, Yoshihisa Kishimoto, Yoshihisa Kishimoto, Yoshihisa Kishimoto
Магазины:
Теги:
2 players, action, adventure, cooperative, fighting, simultaneous
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев