0/100
Super Bomberman 4
Платформы:
Дата выхода:
26 апреля 1996
Дата выхода SNES:
26 апреля 1996
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Jun Chikuma, Naoto Yoshimi, Shinji Imada, Shinsuke Fujiwara, Shoji Mizuno, Tadashi Ozaki, Takayuki Hirai
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев