93/100
Платформы:
Дата выхода:
5 июля 2002
Дата выхода GameCube:
5 июля 2002
Дата выхода PS2:
5 июля 2002
Дата выхода Xbox:
5 июля 2002
Разработчики:
Издатели:
Альтернативное название:
Soul Calibur 2
Возрастной рейтинг:
С 13 лет
Создатели:
Asuka Sakai, Hiroaki Yotoriyama, Jin Okubo, Junichi Nakatsuru, Junichi Takagi, Rio Hamamoto, Ryoichi Ban, Ryuichi Takada, Shinobu Nimura, Takuji Kawano, Yoshihiro Nakagawa, Yoshihito Yano, Yoshitaka Tezuka
Теги:
multiplayer, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев