46/100
Red Ninja: End of Honor
Платформы:
Дата выхода:
3 марта 2005
Дата выхода PS2:
3 марта 2005
Дата выхода Xbox:
3 марта 2005
Издатели:
Возрастной рейтинг:
С 17 лет
Создатели:
Kenichirō Takaki, Masanori Adachi, Shinsuke Sato, Taka Suzuki, Takaya Nakamura, Tatsuaki Tsukamoto, Tomás Rovina-Roquero, Yasuyuki Narushima
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев