0/100
Платформы:
NDS, PS2, PSP, Wii
Дата выхода:
20 октября 2009
Дата выхода Wii:
20 октября 2009
Дата выхода PS2:
20 октября 2009
Дата выхода PSP:
20 октября 2009
Дата выхода NDS:
20 октября 2009
Разработчики:
Издатели:
Сайт:
Создатели:
Atsushi Ota, Fumie Kumatani, Hideaki Kobayashi, Hideki Anbo, Mariko Nanba, Mineko Okamura, Naofumi Hataya, Noboru Hotta, Nobuo Nakagawa, Norihiko Machida, Takashi Yoshimatsu, Teruhiko Nakagawa, Yosuke Yoshizawa, Yutaka Minobe
Теги:
exclusive, true exclusive
Оценка пользователей 10/10
Загрузка комментариев