0/100
Платформы:
PS3
Дата выхода:
31 марта 2016
Дата выхода PS3:
31 марта 2016
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Akira Yasuda, Hiroshi Ogawa, Mitsuhiro Nakazawa, Motoi Sakuraba, Shuichi Kobayashi, Yoshiharu Gotanda, Yoshiharu Gotanda
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев