81/100
Fire Emblem: Shadow Dragon

Новости о Fire Emblem: Shadow Dragon

1
Платформы:
Дата выхода:
7 августа 2008
Дата выхода NDS:
7 августа 2008
Дата выхода Wii U:
16 февраля 2009
Разработчики:
Издатели:
Серия игр:
Мультиплеер:
Нет
Сайт:
Создатели:
Daisuke Izuka, Hitoshi Yamagami, Koji Kawasaki, Kouhei Maeda, Masaki Tawara, Masamune Shirow, Masayuki Horikawa, Saki Kasuga, Toru Narihiro, Toshiyuki Kusakihara, Yuka Tsujiyoko
Магазины:
Теги:
role-playing, strategy
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев