90/100
Платформы:
PS
Дата выхода:
31 мая 1999
Дата выхода PS:
31 мая 1999
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Hidekuni Sakai, Katsuyuki Kanetaka, Kenji Kaido, Kenkichi Shimooka, Masamichi Seki, Shingo Matsumoto, Soichi Terada, Susumu Takatsuka, Takafumi Fujisawa
Теги:
multiplayer, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев