0/100
Платформы:
Дата выхода:
20 июня 1997
Дата выхода iOS:
20 июня 1997
Дата выхода Android:
20 июня 1997
Дата выхода PSP:
20 июня 1997
Дата выхода PS:
20 июня 1997
Дата выхода PS Vita:
20 июня 1997
Дата выхода PS3:
20 июня 1997
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Akihiko Yoshida, Hideo Minaba, Hironobu Sakaguchi, Hiroshi Minagawa, Hiroyuki Ito, Hitoshi Sakimoto, Masaharu Iwata, Yasumi Matsuno, Yasumi Matsuno
Магазины:
Теги:
controller, fantasy, history, memory, multiplayer, singleplayer, square, war
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев