0/100
Платформы:
Дата выхода:
24 февраля 1995
Дата выхода PS:
24 февраля 1995
Дата выхода PSP:
24 февраля 1995
Дата выхода PS Vita:
24 февраля 1995
Дата выхода PS3:
24 февраля 1995
Дата выхода SNES:
24 февраля 1995
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Hideo Iwasaki, Hironobu Sakaguchi, Hironobu Sakaguchi, Hironobu Sakaguchi, Hironobu Sakaguchi, Noriko Matsueda, Shinji Hashimoto, Toshiro Tsuchida, Toshiro Tsuchida, Yoko Shimomura, Yoshitaka Amano
Теги:
multiplayer, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев