0/100
Платформы:
Дата выхода:
23 марта 1993
Дата выхода GBA:
23 марта 1993
Дата выхода Wii:
23 марта 1993
Дата выхода Wii U:
23 марта 1993
Дата выхода NES:
23 марта 1993
Дата выхода 3DS:
23 марта 1993
Дата выхода Nintendo Switch:
23 марта 1993
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Hiroaki Suga, Hirokazu Ando, Jun Ishikawa, Masahiro Sakurai, Masahiro Sakurai, Satoru Iwata, Shigeru Miyamoto, Takao Shimizu
Магазины:
Теги:
action, adventure, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев