0/100
Mario & Luigi: Superstar Saga (2003)
Платформы:
Дата выхода:
17 ноября 2003
Дата выхода GBA:
17 ноября 2003
Дата выхода Wii U:
17 ноября 2003
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Hiroyuki Kubota, Shigeru Miyamoto, Shunsuke Kobayashi, Tetsuo Mizuno, Toshizo Morikawa, Yoko Shimomura, Yoshihiko Maekawa
Теги:
multiplayer, singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев