0/100
Mega Man Zero 4 (2005)
Платформы:
Дата выхода:
21 апреля 2005
Дата выхода GBA:
21 апреля 2005
Дата выхода Wii U:
21 апреля 2005
Разработчики:
Издатели:
Создатели:
Ippo Yamada, Kazutaka Yanagisawa, Keiji Inafune, Ken Horinouchi, Ken Murakami, Luna Umegaki, Makoto Yabe, Masahiro Mizukoshi, Masaki Suzuki, Ryota Ito, Shinichi Itakura, Takuya Aizu, Tomoyuki Kajihara, Toru Nakayama, Toyohiro Serita, Yoshiaki Iwanaga, Yoshinori Kawano
Теги:
singleplayer
Оценка пользователей 0/10
Загрузка комментариев